Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všetky podané objednávky niektorým z nižšie uvedených spôsobov sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

 

1. Objednávanie tovaru

Na objednávanie tovaru majú právo registrovaní zákazníci. Registrácia je bezplatná. Zákazník musí v objednávke presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

Objednávky uskutočníte tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne prejdete k pokladni, kde si zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný e-mailom, prípadne telefonicky.

 

 

2. Dodanie tovaru

Tovar je zákazníkovi dodaný prostredníctvom Slovak Parcel Service s.r.o. ,alebo si ho prevezme osobne na prevádzke predávajúceho po telefonickej alebo e-mailovej dohode. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v objednávke. Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené jednorázovo, pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou.

Tovar bude dodaný v termíne určenom pri každom výrobku (dodacia lehota).

Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude zákazník včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Predávajúci tovar odovzdáva v originálnom neotvorenom balení. Zákazník sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar.

Uzávierka objednávok je do 15:00 hodiny.

Tovar, ktorý bol objednaný do 15:00 hodiny je v ten istý pracovný deň aj odoslaný.

Objednávky po 15:00 hodine budú odoslané v druhý pracovný deň.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru
 • za poškodenie zásielky zavinené prepravcom
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

 

 

2.1. Dopravné lehoty (Slovensko):

Slovak Parcel Service s.r.o.

Expedovanie objednávok * do 15:00 hodiny

Časová lehota dopravy:

 • Kuriér D+1 (dodanie najneskôr druhý pracovný deň po dni podania)

* Predávajuci každý pracovný deň expeduje objednávky prijaté najneskôr do uvedeného času v prípade dostupnosti tovaru.

 

 

2.2. Dopravné poplatky (Slovensko):

Hodnota objednávky

Hodnota objednávky s DPH

SPS Kuriér

do 84,00€

5,100 € *

od 85,00€


bezplatné

* V prípade, že hodnota objednávky nepresiahne stanovenú hodnotu, dopravný poplatok bude automaticky pripočítaný k objednávke (balné neúčtujeme).

3. Platba za tovar

Zákazník sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar cenu, ktorá je platná v deň prijatia objednávky. Uvedené ceny sú konečné (s 20% DPH).

Platba za dobierku je 1,20 s DPH.

 


3.1. Objednávku je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Dobierkou

Tovar môžete samozrejme zaplatiť až pri dodaní tovaru na dobierku.

 • Prevodom z účtu

Tovar zaplatíte pred zaslaním na základe údajov, ktoré Vám zašleme na Vami zadaný kontakt.

 • V hotovosti

Pri prevzatí tovaru osobne.

POZOR!!!! Po telefonickej alebo e-mailovej dohode!!!!!!

Spôsob platby

SPS Kuriér

Osobný odber

Hotovosť *

nie

áno

Dobierka **

áno

nie

Prevod vopred **

áno

nie

* Predávajúci vystaví daňový doklad.

** Predávajúci vystaví faktúru (v prípade dobierky Zákazník na požiadanie dostane príjmový doklad na pošte alebo od doručovateľa hneď pri prevzatí zásielky).

 

 

4. Stornovanie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku s udaním dôvodu a to pred expedíciou do 15:00. Kupujúci môže objednávku stornovať len telefonicky +421 (0) 907 136 155.

 

 

5. Záruka a reklamácie

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Poškodenú zásielku je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď po zistení chyby - najlepšie telefonicky alebo e-mailom (zilavy.fop@gmail.com). Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša zákazník. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky.

V prípade, že dodaný tovar nevyhovuje, môže sa do 14 dní odo dňa prevzatia bez udania dôvodu vrátiť a kupujúcemu sa do 15 dní uhradí plná cena výrobku. Podmienkou pre vrátenie peňazí je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený a musí byť v pôvodnom neotvorenom balení. Predávajúci túto skutočnosť preverí až po prevzatí vrátenej zásielky a cenu tovaru uhradí prevodom na účet zákazníka, alebo v hotovosti poštovou poukážkou na adresu zákazníka. Predávajúci neuhradí cenu vráteného tovaru formou dobierky.

Reklamácie sa zasielajú na adresu uvedenú v kontaktoch, resp. osobne. Je potrebné priložiť sprievodný list, faktúru, doklad o zaplatení, doklad o doručení a uviesť, či zákazník praje tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze (v tomto prípade treba uviesť aj číslo účtu, alebo adresu na ktorú má predávajúci peniaze zaslať).

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na zilavy.fop@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
 2. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

 

6. PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie a poučenie o právach v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným formulárom (registračný formulár zákazníka, registračný formulár záujemcu o spoluprácu) informačného systému e-shop na internetovej stránke www.f-o-p.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ, predávajúci a zodpovedný vedúci za E-Shop: Radoslav ŽIlavý, Dielnice 863/9, 03484 Liptovské Sliače, IČO: 45955000,  IČ DPH: SK1078580866, (prevádzkovateľ a majiteľ internetového obchodu). Zapísaný v živnostenskom registri č. 570-11927 zo dňa 29.11.2010 , oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope f-o-p.sk na účely registrácie zákazníkov, registrácie záujemcov o spoluprácu, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka a dokladov spojených s registráciou a uzatvorením zmluvy o účasti v sieti distribútorov BOHEMIASOFT s.r.o.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope f-o-p.sk stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na: zilavy.fop@gmail.com alebo zavolaním na číslo mobilného telefónu +421 907 136 155.

Po zrušení registrácie v e-shope f-o-p.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty.

Zakliknutím políčka „ODOSLAŤ“ v Registračnom formulári, v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete e-shopu f-o-p.sk svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári, ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu, na účely zasielania aktuálnych ponúk tovaru, služieb a informácií o rôznych akciách emailom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu prevádzkovateľa e-shopu uvedenú v časti kontakt, alebo e-mailom na zilavy.fop@gmail.com

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované !

Osobné údaje, ktoré uvádzate do príslušného registračného formuláru musia byť pravdivé a aktuálne. Odoslaní registračného formulára dávate svoj súhlas, že Vaše osobné údaje budú poskytované spoločnosti BOHEMIASOFT s.r.o., ak sa jedná o záujemcu o spoluprácu, sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s prevádzkovateľom e-shopu f-o-p.sk, ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v potrebnom rozsahu: BOHEMIASOFT s.r.o., IČO: 28090403, DIČ: CZ28090403, Slovenská pošta, a. s. (IČO: 36631124),
Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31329217, DIČ: SK 2020351993. Ďalšie právnicke osoby, ktorých na poskytnutie osobných údajov oprávňujú platné zákony SR.


Aj keď plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov a záujemcov o spoluprácu, pre vybavenie vašej registrácie vo veci spolupráce, alebo objednávky potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Všetky poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre daný účel (Vašu zmluvu o spolupráci, zaslanie objednaného tovaru a pre vzájomnú komunikáciu). V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete písomne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení účelu na ktorý ste svoje údaje poskytli.

Prevádzkovateľ internetového obchodu eshop f-o-p.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu.

V prípade, že budete mať podozrenie, že prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinností ochrany osobných údajov, máte ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na:

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika

Sekretariát úradu : +421 2 323 132 14

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk


Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo ďalších otázok prosím kontaktujete firmu Radoslav Žilavý F.O.P. na uvedenom kontakte.

 

PREVÁDZKAR  E-SHOPU

Radoslav Žilavý F.O.P.

Dielnice 863/9

034 84 Liptovské Sliače

Slovensko

 

 

Zapísaný v živnostenskom registri č. 570-11927

IČO: 45 955 000

IČ DPH: SK1078580866

tel: +421 (0) 907 136 155

E-Mail: zilavy.fop@gmail.com